česky  čs
english  en
Experimentální konstruování bezpilotních systémů (2226021)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:EKBSApproved:09.06.2014
Valid until: ??Range:0P+3C
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen pro posluchače všech ročníků bakalářského i magisterského studia. Podává základní přehled o vývojovém procesu při návrhu bezpilotního prostředku. Posluchači jsou současně řešitelé a pod odborným vedením se autorsky účastní jak přípravné fáze, tak návrhu, konstrukce, stavby, zalétání hotového prototypu a zhodnocení jeho vlastností.
Součástí výuky je nezbytný teoretický základ v oblastech aerodynamiky, mechaniky letu, konstrukce, leteckých materiálů i legislativních požadavků. Základem je aplikace zkušeností, postupů a konstrukčních principů všeobecného a sportovního letectví přenesená do konstrukce bezpilotních systémů.
Structure
Structure of tutorial
Individuální nebo skupinový projekt
Studenti samostatně nebo v rámci vývojového týmu řeší návrh, konstrukční řešení, stavbu a zalétání bezpilotního systému. V závěru studenti provedou porovnání a zhodnocení dosažených parametrů bezpilotního prostředku, jeho výkonů a řiditelnosti s ohledem na původní návrh.
Literarture
1. V.Brož, Aerodynamika nízkých rychlostí
2. V.Tichopád, Letové výkony
3. V.Tichpád, Letové vlastnosti
4. M.Daněk, Mechanika letu
5.J.Mikula, Konstukce a projektování letadel I.
6.J.Mikula, Konstrukce a projektování letadel II.
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
Bezpilotní systém, bezpilotní letoun, model, letecké konstrukce, projektování letadel, mechanika letu, aerodynamika, výkony, stavba modelů letadel, stavba bezpilotních prostředků
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)