Syntéza a optimalizace mechanických systémů (2311022)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:10Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy. Cílová funkce. Optimalizační proměnné. Vedlejší podmínky. Analytické postupy. Numerické metody. Jednodimenzionální optimalizace. Swannova metoda. Vícedimenzionální úlohy. Přímé metody. Metoda simplexová a polytopová. Metoda Powellova. Metoda Rosenbrockova. Gradientové metody. Sdružené směry. Penalizační a bariérové funkce. Stochastické postupy. Metoda Monte-Carlo. Úlohy technické praxe.(Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.5.2024, 4:18 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)