česky  čs
english  en
Mechatronika (2311042)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:9Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Pojem mechatroniky, její historie a perspektivy. Životní cyklus výrobku. Metody pro podporu tvořivosti. Metodologie návrhu mechatronických systémů. Konkrétní příklady. (Pro specializaci Mechatronika v AVSI)
Osnova
1. Mechatronika – úvod, historie
2. Mechatronika – podstata, definice
3. Životní cyklus výrobku
4. Návrhová specifikace
5. Konceptuální návrh
6. Vícekriteriální optimalizace, Pareto, Taguchi
7. Týmová práce
8. Evropské metody podpory tvořivosti
9. Japonské metody podpory tvořivosti
10. Individuální metody podpory tvořivosti
11. Sociální aspekty mechatroniky
12. Vynálezecké inženýrství – TRIZ
13. Vynálezecké inženýrství – ARIZ
14. Návrhové metodiky mechatroniky
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)