Zavěrečný projekt (2312007)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.1996
Platí do: ??Rozsah:0+5
Semestr:10Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Náplň závěrečného projektu je individuální. Stanoví ji vedoucí diplomové práce. Vyžaduje se samostatný přístup k řešení úkolu. Výsledky řešení slouží k upřesnění zadání diplomové práce. (Pro oborové studium Mechatronika)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 29.2.2020, 14:49 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)