Oborový projekt - Odbor mechaniky a mechatroniky (2312091)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:08.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0+2
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Náplň oborového projektu je individuální. Stanoví ji vedoucí bakalářské práce. Vyžaduje se samostatný přístup k řešení úkolu. Výsledky řešení slouží k upřesnění zadání bakalářské práce.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.5.2024, 23:14 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)