Technické materiály I. (2321060)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:21.05.2000
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:5Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství a je volným pokračováním předmětů Nauka o materiálu I. a II. a Matriály 21. století. Studenti se seznámí s aplikacemi širokého spektra technických materiálů, přednášky budou doplněny i vyzvanými přednáškami odborníků z praxe.
Osnova
• Úvodní přednáška
• Korozivzdorné oceli a slitiny
• Materiály na odlitky
• Plasty ve strojírenství
• Biomateriály
• Povlakování
• Slitiny neželezných kovů
• Zpevňovací mechanismy kovových materiálů v praxi
• Kompozity ve strojírenství
• Přednáška odborníka z praxe
• Nové druhy kovových materiálů
• Konstrukční keramika
• Technické materiály, tak, jak už je znáte


Osnova cvičení
Osnova cvičení:
• Označování ocelí
• Materiály na odlitky
• Plasty ve strojírenství
• Zpevňovací mechanismy kovových materiálů v praxi
• Prezentace studentů
Literatura
[1] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. Brno: CERM, c1999. ISBN 80-720-4130-4.
[2] JANOVEC, J., J. CEJP a J. STEIDL. Perspektivní materiály. Vyd. 3., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04167-3.
[3] NĚMEC, Milan, Bohumír BEDNÁŘ a Barbora BRYKSÍ STUNOVÁ. Teorie slévání. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-06026-1.
Požadavky
Účast na cvičeních a prezentace individuálního zadání
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.5.2024, 2:35 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)