česky  čs
english  en
Spolehlivost a diagnostika (2351086)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:2P+1L
Semestr:*Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět SD seznamuje studenty s technickými prostředky, metodami a praktickými zkušenostmi v diagnostice obráběcícch strojů. Jedná se zejména o základy vibrační diagnostiky. Důraz je kladen na měření dle standardů ISO a ČSN a praktické provádění zkoušek.
Structure
Úvod do technické diagnostiky
Vibrodiagnostika I- spektra
Vibrodiagnostika II
Zpracování vibračního signálu, FFT, obálka
Diagnostika ložisek a ozubení. Tribodiagnostika
Senzory, přístroje
Diagnostika vřeten
Přesnost chodu vřeten za rotace
Vyvažování
Termodiagnostika. Diagnostika elektromotorů
Structure of tutorial
Metodika měření vibrací obráběcích strojů dle ČSN200065
Měření vibračních spekter, filtrace signálů.
Diagnostika vřeten
Přesnost chodu vřeten za rotace
Provozní tvary kmitů
Poruchy a jejich projevy v FFT spektru
Vyvažování brusek
Literarture
Bach, P.; Urbánek, S. Testování výrobních strojů, Praha: ČVUT, 2002. 163s. Fakulta strojní
Kreidl, P., J.; Novák, J. ; Houfek, P. M. ;Doubek, J. Diagnostické systémy. Praha: ČVUT, 2001. 352s Fakulta elektrotechnická
Tůma, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Sdělovací technika, Praha 1997, 174s
Requirements
základy teorie kmitání
znalost konstrukce (stavby) obráběcích strojů
Keywords
vibrace, diagnostika, akcelerometr, obráběcí stroj, vyvažování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)