Spolehlivost a diagnostika (2351086)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět SD seznamuje studenty s technickými prostředky, metodami a praktickými zkušenostmi v diagnostice obráběcícch strojů. Jedná se zejména o základy vibrační diagnostiky. Důraz je kladen na měření dle standardů ISO a ČSN a praktické provádění zkoušek.
Osnova
Úvod do technické diagnostiky
Vibrodiagnostika I- spektra
Vibrodiagnostika II
Zpracování vibračního signálu, FFT, obálka
Diagnostika ložisek a ozubení. Tribodiagnostika
Senzory, přístroje
Diagnostika vřeten
Přesnost chodu vřeten za rotace
Vyvažování
Termodiagnostika. Diagnostika elektromotorů
Osnova cvičení
Metodika měření vibrací obráběcích strojů dle ČSN200065
Měření vibračních spekter, filtrace signálů.
Diagnostika vřeten
Přesnost chodu vřeten za rotace
Provozní tvary kmitů
Poruchy a jejich projevy v FFT spektru
Vyvažování brusek
Literatura
Bach, P.; Urbánek, S. Testování výrobních strojů, Praha: ČVUT, 2002. 163s. Fakulta strojní
Kreidl, P., J.; Novák, J. ; Houfek, P. M. ;Doubek, J. Diagnostické systémy. Praha: ČVUT, 2001. 352s Fakulta elektrotechnická
Tůma, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Sdělovací technika, Praha 1997, 174s
Požadavky
základy teorie kmitání
znalost konstrukce (stavby) obráběcích strojů
Klíčová slova
vibrace, diagnostika, akcelerometr, obráběcí stroj, vyvažování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 8:54 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)