Optoelektronika (2361075)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do optoelektroniky a fotoniky. Základy zdrojů a detektorů záření a přenosu energie elektromagnetickým zářením. Základy vláknové optiky.
Osnova
Základní veličiny a jednotky pro popis šíření energie elektromagnetickým zářením. Teplotní zdroje a vyzařování, Planckův zákon, Stefan-Boltzmanův zákon, Wienův posouvací zákon. Detektory záření, polovodičové detektory. Vláknová optika, vlastnosti a aplikace.
Literatura
Bumbálek, J., Základy technické optiky, skriptum ČVUT, Praha
Klíčová slova
Optoelektropnika, fotonika, zdroje záření, detektory záření, vláknová optika.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 1.6.2023, 17:57 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)