česky  čs
english  en
Měření a experiment (2361181)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:24.04.2013
Valid until: ??Range:1P+0C+4L
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Posluchači absolvují během semestru 12 úloh z oboru přesné mechaniky a optiky. Pod vedením asistenta pracuje každý student na vlastním pracovišti. Při provádění měření se posluchači prakticky seznámí s celou řadou přístrojů, zařízení a měřicích metod, včetně zpracování výsledků měření. Cvičení umožňují ověření a rozvíjení schopnosti komplexního využití znalostí získaných v ostatních předmětech.(Pro oborové studium Přesná mechanika a optika a pro oborové studium Biomedicínské a rehabilitační inženýrství)
Structure
Structure of tutorial
12 jednotlivých úloh z oboru přesné mechaniky a optiky.
Literarture
Skripta Laboratorní cvičení
Requirements
Účast na cvičeních, vypracované referáty.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)