česky  čs
english  en
Pokročilé funkce v Microsoft Excel (2366004)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:28.04.2008
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cvičení z programování maker a používaní složitějších funkcí programu Microsoft Excel.
Structure
Structure of tutorial
Pokročilé vestavěné funkce programu (automatický řešitel, statistické funkce, analýza dat). Použití maker v programu. Základní orientace v zaznamenaném kódu. Přehled syntaxe jazyka Visual Basic, proměnné, příkazy, funkce a procedury. Integrace Visual Basic v Excelu, příkazy rozhranní. Řešení konkrétních výpočetních úloh a zpracování dat. Práce s daty z externích datových souborů. Řízení vzhledu tabulky a grafů z programového prostředí Visual Basicu.
Literarture
Výukové podklady, softwarové helpy systému.
Requirements
Účast na cvičeních, vypracování závěrečné úlohy.
Keywords
Tabulkový kalkulátor, Microsoft Excel, Visual Basic, makro, programování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)