Seminář k diplomové práci (2373896)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:03.05.2010
Valid until: ??Range:0P+4C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Studenti řeší pod vedením odborných pracovníků individuálně
předělená témata z oboru PŘT, které po odevzdání budou obhajovat jako diplomovou práci.
Structure
nemá
Structure of tutorial
individuální práce
Literarture
dle pokynů vedoucího diplomové práce
Requirements
koncept bakalářské práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.6.2024, 12:12 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)