česky  čs
english  en
Podnikové informační systémy (2381174)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:20.04.2011
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Student po absolvování předmětu bude mít základní přehled o významu, funkcích a architektuře podnikových informačních systémů ( PIS). Bude schopen se aktivně podílet na rozhodování rozvoji podnikové informatiky, implementaci PIS a jeho efektivním využívání. Na seminárních cvičeních získá praktické dovednosti při formulaci informačních potřeb manažerů výrobních podniků, hodnocení.
Structure
Základní pojmy PIS, podnik a jeho informační okolí, architektury PIS, životní cyklus PIS, informační strategie podniku a efektivnost PIS, řízení zdrojů PIS, modelování podnikových procesů a dat, pořízení a implementace PIS, outsourcIng. PIS, ochrana a bezpečnost PIS, manažerské IS (Business Inteligence), web audit podnikových portálů, presentace systémů Sysklass, MFG/Pro, SAP a Business Navigation.
Structure of tutorial
Základní pojmy PIS, podnik a jeho informační okolí, architektury PIS, životní cyklus PIS, informační strategie podniku a efektivnost PIS, řízení zdrojů PIS, modelování podnikových procesů a dat, pořízení a implementace PIS, outsourcIng. PIS, ochrana a bezpečnost PIS, manažerské IS (Business Inteligence), web audit podnikových portálů, presentace systémů Sysklass, MFG/Pro, SAP a Business Navigation.
Literarture
Základní literatura:
1. Basl, J.: Podnikové informační systémy. Grada PublishIng. 2007
2. Gála, L., Pour, J., Toman, P.: Podniková informatika. Grada PublishIng., 2006
3. Molnár Z., . Podnikové informační systémy, ČVUT, 2009
Další doporučená literatura:
Laudon, K., Laudon, J.: Management Information Systems. ManagIng. the Digital Firm. Pren-tice Hall, 2004
Časopisy:
Business World, Computer World, IT System, Systémová Integrace
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)