česky  čs
english  en
Právo v podnikání (2382053)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Teacher's
doc. JUDr. František Klimeš CSc.
Letní 2020/2021
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)