Řízení podniku v praxi (2382092)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 2.3.2024, 1:27 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)