Projektové řízení a marketing (2382093)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:MPMApproved:23.03.2015
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
Řízení projektů, trojimperativ, plánování projektů, Ganttův diagram, metoda CPM, rozhodovací stromy, marketingový mix, segmentace trhu, targeting, positioning, cenová politika, marketingová komunikace, distribuce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 2.7.2020, 15:33 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)