česky  čs
english  en
Podniková personalistika (2383095)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:10.07.2098
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je poznání zákonitostí úspěšnosti, způsobů řízení týmové práce a osvojení adekvátních reakcí na určité chování jednotlivce a celé organizace.
Osnova
1.Teorie pro organizování lidí v pracovním procesu.
2.Základní informace vyplývající ze zákoníku práce.
3.Jak si vytvořit působivý image.
4.Psychický teror na pracovišti.
5.Pozitivní manažerské taktiky.
6.Jak včas odhalit tendence k agresivnímu jednání.
7.Psychohygiena manažera.
Osnova cvičení
1.Úvodní hodina, seznámení s programem seminářů.
2.Vyplnění a rozbor profitestu.
3.Etiketa v práci manažera
4.Asertivita v jednání s lidmi
5.Osobnost člověka
6.Profesní a životní dráha člověka
7.Vytváření a vedení pracovních kolektivů
8.Úloha vedoucího pracovníka
9.Komunikace
10.Řečnictví
11.Osobní informace a dokumentace
12.Vnější podmínky pro práci
13.Psychohygiena manažera
Literatura
Bartko D. : Moderní psychohygiena. Panorama. Praha 1980
Bělohlávek F. : Organizační chování. Rubico. Olomouc 1996
Huberová B. : Psychický teror na pracovišti. Neografia. Martin 1995
Kahle B., Stýblo J. : Praktická personalistika. Pragoeduca, Praha 1994
Malon P.B. : Mějte je rádi a veďte je. Práce. Praha 1991
McKenna D.D., McHenry J.J. : Pozitivní manažerské taktiky.Grada Publishing. Praha 1996
Sampsonová E. : Jak si vytvořit působivý image. Management Press. Praha 1996
Požadavky
Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 7 stran textu na dané téma.
Klíčová slova
Organizování lidí, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, image, mobing, manažerské taktiky, agresivní jednání, psychohygiena manažera.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)