česky  čs
english  en
Závěrečný projekt (2383104)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:04.05.2009
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je zpracování literární rešerše k ekonomicko-technickému problému, volba vhodných metod a návrh řešení tohoto problému.
Structure
Na základě konzultace s vedoucím projektu
Structure of tutorial
Na základě konzultace s vedoucím projektu
Literarture
Na základě konzultace s vedoucím projektu
Requirements
Na základě konzultace s vedoucím projektu
Keywords
Nespecifikováno
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)