Bakalářská práce - Ústav řízení a ekonomiky podniku (2383991)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:18.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.
Osnova
Osnova cvičení
Příprava na závěrečnou práci, včetně využívání informačních zdrojů, základů rétoriky, přípravy odborného vystoupení a samotné prezentace závěrů.
Literatura
ČSN ISO 690
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 17:10 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)