česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2383993)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:20.04.2011
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.
Structure
Structure of tutorial
Příprava na závěrečnou práci, včetně využívání informačních zdrojů, základů rétoriky, přípravy odborného vystoupení a samotné prezentace závěrů.
Literarture
ČSN ISO 690
Requirements
(žádné)
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)