Diplomová práce (2383996)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:01.06.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:20
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.5.2024, 5:34 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)