česky  čs
english  en
Počítačová simulace v průmyslové logistice (2386045)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:22.03.2013
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží a informací, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. V procesu manipulace s materiálem se jedná o souhrn operací skládajících se převážně z nakládky, přepravy, vykládky a překládky, tedy z dopravy materiálu, polotovarů, z technologických manipulací, dále z dopravy výrobků, z jejich skladování, vážení, balení, třídění, dávkování, měření a z manipulace s odpadem. Z relativně nevýznamné složky logistického systému se postupem času stala manipulace s materiálem a skladování jedna z jeho nejdůležitějších součástí. Pro zkoumání, modelování a optimalizaci logistických systémů existují moderní pomůcky, nástroje počítačové simulace, kterými se zabývá tento předmět. Ve cvičení budeme převážně užívat software firmy Siemens.
Structure
Structure of tutorial
1. Úvod do logistiky, vznik a vývoj.
2. Simulační softwary 3D a jejich využití.
3. Simulační softwary 2D a jejich využití.
4. Statická simulace.
5. Dynamická simulace.
6. Logistické prostředky.
7. Skladování, doprava a manipulace.
8. Navrhování logistických systémů.
9. Návrh logistického systému 2D.
10. Návrh logistického systému 3D.
11. Modely zásobování.
12. Logistické balancování zásobování pracovišť.
13. Nástroje a ukazatele efektivity průmyslové logistiky.
14. Možné přístupy k optimalizaci logistických systémů.
Literarture
? ZELENKA, A.: Projektování výrobních procesů a systémů. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007. 135 s. ISBN 978-80-01-03912-0
? ZELENKA, A.; VOLF, L.; POSKOČILOVÁ, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009. 150 s. ISBN 978-80-01-04394-3
? PRECLÍK, V.: Průmyslová logistika, Nakladatelství ČVUT 2006. 359 S. ISBN 80-01-03449-6
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)