Počítačové systémy na podporu rozhodování (S381388)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:23.04.1999
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:LCredits:1
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Data, informace, znalosti. Struktura manažerských rozhodování a|
klasifikace manažerských informací, informační pyramida. Manažerské|
informační systémy (EIS). Počítačové systémy na podporu rozhodování|
(DSS). Tabulkové procesory. Znalostní systémy a expertní systémy.|
Případová studie manažerského informačního systému na podporu|
rozhodování.| @PA100| školní rok 1996/97
strana 100|
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 27.11.2020, 1:14 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)