česky  čs
english  en
Aplikovaná pružnost a pevnost (W11F001)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Stísněný krut tenkostěnných profilů. Maticové metody řešení prutových soustav a rámů. Metoda silová a deformační. Metoda konečných prvků. Únavová pevnost. Mechanika křehkého lomu. Lineární lomová mechanika. Vliv plastické zóny na šíření trhlin. Podkritický růst trhlin. Mezní stav plastické únosnosti konstrukcí. Mezní únosnost prutových soustav, nosníků, rámů a desek.

Structure
1.Stísněný krut tenkostěnných profilů.
2.Strukturální mechanika
3.Maticové metody řešení prutových soustav a rámů.
4.Metoda silová a deformační.
5.Metoda konečných prvků (MKP).
6.Únavová pevnost.
7.Mechanika křehkého lomu.
8.Lineární lomová mechanika. Vliv plastické zóny na šíření trhlin. Podkritický růst trhlin.
9.Mezní stav plastické únosnosti konstrukcí.
10.Mezní únosnost prutových soustav, nosníků, rámů a desek.
Structure of tutorial
Úvod do řešení složitých konstrukcí pomocí klasických i moderních metod
Literarture
1.Boswell L.F., D´Mello C. A: Dynamics of Structural Systems, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1993
2.Georgie R.Buchanan: Finite Element Analysis, Schaum?s Outline Series,1995
3.William B.Bickford: Advanced Mechanics of Materials, Addison-Wesley, 1998
4.A.S. Tooth and J.Spence: Applied Solid Mechanics -2, Elsevier Applied Science, 1988.
5.A.Mrázik, M.Škaloud, M.Tocháček: Navrhování ocelových konstrukcí podle teorie plasticity, SNTL, 1980
6.A.J.Davies: The Finite Element Metod: A First Approach, Clarendon Press-Oxford, 1980
7.D. T. Read, Richard Palmer Reed: Fracture Mechanics: Eighteenth Symposium, ASTM International, ISBN 0803109490, 1988
Requirements
Statika, Kinematika, Pružnost a pevnost
Keywords
Stísněný krut, meticové metody v mechanice, MKP (metoda konečných prvků), únavová pevnost, křehký lom, mezní stavy plastické únosnosti konstrukcí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)