česky  čs
english  en
Nanobiomechanika - mechanika biomembrán (W11G003)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:45
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Složení biomembrán, samouspořádání biomembrán, zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu, Helfrichova deformační energie biomembrán, uzavřené membránové struktury, axisymetrická analýza funkce tvaru, vlastní křivost membrány, fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze, mebránové komplexy
Structure
1. Složení biomembrán,
2. samouspořádání biomembrán,
3. zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu,
4. Helfrichova deformační energie biomembrán,
5. uzavřené membránové struktury, 6. axisymetrická analýza funkce tvaru,
7. vlastní křivost membrány,
8. fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze,
9. mebránové komplexy
Structure of tutorial
1. Složení biomembrán,
2. samouspořádání biomembrán,
3. zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu,
4. Helfrichova deformační energie biomembrán,
5. uzavřené membránové struktury, 6. axisymetrická analýza funkce tvaru,
7. vlastní křivost membrány,
8. fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze,
9. mebránové komplexy
Literarture
Daniel, M, Mares, T. (2007) Biomechanics of Biomembranes, skripta, CVUT, Praha
Requirements
1. Složení biomembrán,
2. samouspořádání biomembrán,
3. zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu,
4. Helfrichova deformační energie biomembrán,
5. uzavřené membránové struktury, 6. axisymetrická analýza funkce tvaru,
7. vlastní křivost membrány,
8. fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze,
9. mebránové komplexy
Keywords
biomembrány,samouspořádání biomembrán, Helfrichova deformační energie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)