česky  čs
english  en
Biomechanika stárnutí a patobiomechanika (W11O012)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:15.12.2016
Platí do: ??Rozsah:
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Stavba buňky a buněčný cyklus, programované stárnutí, smrt, fyziologické funkce tkání a orgánů, poškození buňky a tkání, remodelace, adaptace, funkce a stavba oběhové soustavy, starobní změny a patologie v oběhové soustavě.
Osnova
Literatura
McDonald R.B. (2014) Biology of aging. Garland Science, New York.
Humphrey J.D. (2002) Cardiovascular solid mechanics: Cells, tissues, and organs. Springer Science+Business Media, New York.
Fung Y.C. (1997) Biomechanics: Circulation. Springer Science+Business Media, New York, second edition.
Trojan S. a kol. (2003) Lékařská fyziologie, Grada Publsihing, 4. přepracované a doplněné vydání

Šrámek B.B., Valenta J., Klimeš F. (1995) Biomechanics of the cardiovascular system. Czech Technical University Press, Prague.
Holzapfel G.A., Ogden R.W. (2009) Biomechanical modelling at the molecular, cellular and tissue levels, CISM Courses and lectures, vol. 508. Springer, Wien.
Mačák J., Mačáková J. (2004) Patologie. Grada Publishing, Praha.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)