Racionalizace výroby (W34O005)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Racionalizace výroby. Racionalizační studie ve výrobních procesech. Rozbor výrobního procesu a rozbory operace. Časová struktura výroby. Snímky pracovního dne. Teorie náhodných výběrů. Časové studie. Variabilita měření času. Racionalizace dílčích částí operace a OŘP. Počítačová podpora a matematické metody používané při racionalizaci. Pracovní studie. Pohybové studie MTM, WF a další. Pohybové studie sekvenční. Metody MOST. Navrhování VSO. Racionalizace POPV (tepelné zpracování, kontrola, doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob). Racionalizace TPV pomocí PC. Systematická manipulace s materiálem.
Structure
1.Cíle a objekty racionalizace výroby. Hlavní směry. Základy předmětu a rozdělení.
2. Subsystémy třídění spotřeby času. Základy racionalizačních studií.
3. Metody zjišťování ztrát. Snímky pracovního dne.
4. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací.
5. Teorie náhodných výběrů. momentové pozorování.
6. Metody zjišťování spotřeby času a stanovení standardního času. Stanovení výkonnosti. Metody rozborové a sumární. Racionalizace operačních úseků.
7. Časové studie. Variabilita měření času. Přímé měření času v operaci.
8. Teorie vícestrojové obsluhy. Obsluha více zařízení (tepelné zpracování).
9. Pohybové studie. Rozdělení. Pohybové studie elementární.
10. Pohybové studie sekvenční. Systémy měření práce MOST.
11. Systematické navrhování manipulace s materiálem ve výrobě.
12. Taktování a vyvažování montážních (výrobních) linek.
13. Logistické souvislosti racionalizace výrobního procesu. Strategie KAN BAN a Just-in-Time.
14. Racionalizace TPV pomocí PC.
Structure of tutorial
Literarture
- Zelenka,A.-Preclík,V.: Racionalizace výroby, skripta FS, ČVUT 2004
- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006
- Preclík,V.: Průmyslová logistika, skripta FS, Vydavatelství ČVUT 2002
Requirements
Keywords
časové studie- rozbory operací - podpora výrobního procesu - manipulace s materiálem - racionalizace- pohybové studie - metody předem změřených časů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 14.8.2020, 4:49 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)