česky  čs
english  en
Experiment v aplikované mechanice (2122020)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává základní informace o organizaci aero a hydrodynamických experimentů od jejich přípravné fáze přes návrh, konstrukci a úpravy experimentálních zařízení až po zpracování výsledků experimentů a jejich prezentaci. Při tom je práce doplňována ukázkami zařízení i experimentů prováděných předními světovými i tuzemskými pracovišti.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
měření tlaků, měření teplot, měření rychlostí, průtokoměry, optické metody, vizualizace proudění, aerodynamický tunel
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)