česky  čs
english  en
Management jakosti (2382069)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:04.05.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metody managementu kvality při zajišťování kvality podnikových procesů (výrobních i nevýrobních).
Osnova
1.Soubor norem ISO 9001 a 9004, Příručka jakosti
2.Certifikace a akreditace, Audity jakosti
3.Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti
4.Analýza rizik, FMEA
5.Plánování průmyslových pokusů, Simultánní inženýrství, Tagutchi
6.Sedm nových nástrojů pro management jakosti I
7.Sedm nových nástrojů pro management jakosti II
8.Spolehlivost
9.Modely EFQM a CAF
10.Informační systém jakosti
11.Ekonomika jakosti
12.Odpovědnost za výrobek a státní politika jakosti
13.Integrovaný systém řízení kvality
Osnova cvičení
1. - 2. Normy řady ISO 9000 - Tvorba mapy procesů
3. - 4. Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti - aplikace
5. - 6. FMEA, Analýza rizik - aplikace
7. - 9. Sedm nových nástrojů pro management jakosti - aplikace
10. - 11. Modely EFQM a CAF - aplikace
12. - 13. Prezentace úloh
Literatura
Kožíšek, J.: Management jakosti I, VČVUT, Praha 2005
Kožíšek, J.: Management jakosti II, VČVUT, Praha 2005
Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer Press, Praha 2001
Vebr, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Managemenr Press, Praha 2006
Požadavky
Zpracování a prezentace zadaných úloh. Závěrečné přezkoušení z těchto témat:
1.Soubor norem ISO 9001 a 9004, Příručka jakosti
2.Certifikace a akreditace, Audity jakosti
3.Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti
4.Analýza rizik, FMEA
5.Plánování průmyslových pokusů, Simultánní inženýrství, Tagutchi
6.Sedm nových nástrojů pro management jakosti I
7.Sedm nových nástrojů pro management jakosti II
8.Spolehlivost
9.Modely EFQM a CAF
10.Informační systém jakosti
11.Ekonomika jakosti
12.Odpovědnost za výrobek a státní politika jakosti
13.Integrovaný systém řízení kvality
Klíčová slova
Systém managementu kvality, normy řady ISO 9000, nástroje managementu kvality
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)