česky  čs
english  en
Měření a experiment (2361181)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:24.04.2013
Platí do: ??Rozsah:1P+4L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Posluchači absolvují během semestru 12 úloh z oboru přesné mechaniky a optiky. Pod vedením asistenta pracuje každý student na vlastním pracovišti. Při provádění měření se posluchači prakticky seznámí s celou řadou přístrojů, zařízení a měřicích metod, včetně zpracování výsledků měření. Cvičení umožňují ověření a rozvíjení schopnosti komplexního využití znalostí získaných v ostatních předmětech.(Pro oborové studium Přesná mechanika a optika a pro oborové studium Biomedicínské a rehabilitační inženýrství)
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Bernard CSc.
Zimní 2019/2020
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Jaroslav Bernard CSc.
Zimní 2018/2019
Ing. Karolina Macúchová Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Zimní 2017/2018
Osnova
Osnova cvičení
12 jednotlivých úloh z oboru přesné mechaniky a optiky.
Literatura
Skripta Laboratorní cvičení
Požadavky
Účast na cvičeních, vypracované referáty.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)