česky  čs
english  en
Chladící technika a tepelná čerpadla (2151154)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:CHTBApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Základy termodynamiky. Klasifikace oběhů. Jednostupňový parní oběh: základní zapojení, základní pochody. Přepočet
parametrů zařízení na jiné podmínky. Zlepšení parametrů Rankinova cyklu. Klasifikace vícestupňových oběhů, kaskádní
oběhy. Chladiva: klasifikace, značení, legislativa. Sorpční oběhy: klasifikace, základy termodynamiky vícesložkových
soustav, absorpční oběh LiBr-H20 - základní zapojení, základní pochody. Tepelná čerpadla: vytápění a příprava teplé
vody, zdroje tepla.
Teacher's
doc. Ing. Miroslav Petrák Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Miroslav Petrák Ph.D.
Letní 2019/2020
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)