česky  čs
english  en
Low-Energy Cooling of Buildings (E162106)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:28.02.2017
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:EN
Anotace
The basic informations about low-energy and passive cooling methods for buildings.
Osnova
Heat gains, thermal comfort, thermal mass, night cooling, evaporative cooling, ground cooling, slab cooling a displacement ventilation.
Osnova cvičení
Heat gains, thermal comfort, thermal mass, night cooling, evaporative cooling, ground cooling, slab cooling a displacement ventilation.
Literatura
CHYSKÝ, J.; HEMZAl, K. a kol. Větrání a klimatizace. Technický průvodce. 3.vyd.
Brno: BOLIT - B press, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8.
Požadavky
Final report. Knowledge of subject themes.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)