česky  čs
english  en
Biotermomechanika (W11F002)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní termodynamické pojmy, fenomenologická a mikroskopická interpretace. Zákony bilance vícekomponentních systémů, tj. bilance hmotnosti - popis chemicky reagujících směsí, bilance hybnosti, vnitřní energie (I. zákon termodynamiky), bilance elektrického a magnetického indukčního toku a bilance entropie (II. zákon termodynamiky). Princip minimální produkce entropie v biologických systémech. Lineární nevratná termodynamika a základy chemické kinetiky. Jako aplikace jsou uvedeny: termodynamika membránového transportu, studium biologických oscilací, termodynamické aspekty evoluce, proudění krve v tepnách a žilách, srdečně cévní systém.
Osnova
1.Základní termodynamické pojmy, fenomenologická a mikroskopická interpretace.
2.Zákony bilance vícekomponentních systémů, tj. Bilance hmotnosti - popis chemicky reagujících směsí, bilance hybnosti, vnitřní energie (I. zákon termodynamiky),
3.Bilance elektrického a magnetického indukčního toku a bilance entropie (II. zákon termodynamiky).
4.Princip minimální produkce entropie v biologických systémech.
5.Lineární nevratná termodynamika
6.Základy chemické kinetiky.
7.Termodynamika membránového transportu
8.Studium biologických oscilací
9.Termodynamické aspekty evoluce
10.Proudění krve v tepnách a žilách
11.Srdečně cévní system.
Osnova cvičení
Základní termodynamické pojmy, fenomenologická a mikroskopická interpretace. Zákony bilance vícekomponentních systémů, tj. bilance hmotnosti - popis chemicky reagujících směsí, bilance hybnosti, vnitřní energie (I. zákon termodynamiky), bilance elektrického a magnetického indukčního toku a bilance entropie (II. zákon termodynamiky). Princip minimální produkce entropie v biologických systémech. Lineární nevratná termodynamika a základy chemické kinetiky. Jako aplikace jsou uvedeny: termodynamika membránového transportu, studium biologických oscilací, termodynamické aspekty evoluce, proudění krve v tepnách a žilách, srdečně cévní systém.
Literatura
MARŠÍK, František - DVOŘÁK, Ivan: Biotermodynamika, Praha : Academia, 1998. - 270 s.
ISBN 80-200-0664-8
MARŠÍK, František: Termodynamika kontinua. Praha : Academia, c1999. - 323 s. ISBN 80-200-0758-X
Požadavky
mechanika tuhých těles, mechanika tekutin, pružnost a pevnost, biofyzika, termomechanika
Klíčová slova
entropie, zákony bilance, biologický systém
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)