Teorie tenkostěnných konstrukcí (W11O008)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Schopnost navrhnout tenkostěnnou konstrukci. Cílem předmětu je rozšířit základní znalosti
získané v navazujícím magisterském studiu v oblasti návrhu a výpočtu tenkostěnných
konstrukcí při různých způsobech namáhání včetně sestavení zjednodušeného modelu a jeho
verifikace.
Základní témata:
Druhy tenkostěnných konstrukcí, geometrie, schematizace. St. Venantův princip. Teorie
tenkostěnných skořepin, okrajové podmínky, odezva napěťová a deformační, způsoby řešení.
Skořepina válcová, kuželová, kulová, anuloidová, jejich spojení. Teplotní napětí, stabilita.
Praktické aplikace, nádrže, tlakové nádoby, potrubí, koleno, odbočka. Tenkostěnné
konstrukce nosné s otevřeným a uzavřeným profilem jednoduchým či vícenásobným. Tenké
desky zatížené ve své rovině a kolmo k ní. Stabilita, podkritická nosnost. Ohyb, smyk a krut
otevřených a uzavřených tenkostěnných nosníků, středisko smyku, deplanační teorie. Krut
volný a stísněný. Aplikace na letadlové a dopravní konstrukce. Maticové metody, metoda
konečných prvků
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 6:12 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)