A >
E161083 Aerodynamics of Ventilation , 2P+1C, (Anotace)
2221112 Aerodynamika II , 4P+1C, (Anotace)
2161083 Aerodynamika větrání , 2P+1C, (Anotace)
2221122 Aeroelasticita , 2P+2C, (Anotace)
E161006 Alternative Energy Sources , 2P+1C, (Anotace)
2161006 Alternativní zdroje energie , 2P+1C, (Anotace)
2162035 Alternativní zdroje energie , 2P+1C, (Anotace)
E161087 Automatic Control in Environmental Engineering , 2P+1C, (Anotace)
B >
E163981 Bachelor Thesis , 0P+6C, (Anotace)
E163992 Bachelor Thesis , 0P+8C, (Anotace)
2223981 Bakalářská práce , 0P+6C, (Anotace)
2223992 Bakalářská práce , 0P+8C, (Anotace)
2133981 Bakalářská práce , 0P+6C, (Anotace)
2133992 Bakalářská práce , 0P+8C, (Anotace)
2163981 Bakalářská práce , 0P+6C, (Anotace)
E162122 Branch Project II. , 0P+2C, (Anotace)
E132122 Branch Project II. , 0P+2C, (Anotace)
E163045 Building and HVAC Systems Simulation , 1P+2C, (Anotace)
C >
2226012 CATIA v leteckých aplikacích II. , 0P+3C, (Anotace)
E161024 Cooling in Environmental Engineering , 3P+1C, (Anotace)
E045026 Czech - Lower Intermediate , (Anotace)
E045020 Czech for Beginners II , (Anotace)
E045019 Czech Language for Beginners I , (Anotace)
Č >
2131026 Části a mechanismy strojů II. , 3P+0C, (Anotace)
D >
2222061 Dálkově řízené letouny , 3P+1C, (Anotace)
E133025 Design , 0P+4C, (Anotace)
E163000 Diploma Project , 0P+10C, (Anotace)
2163000 Diplomový projekt , 0P+10C, (Anotace)
2133000 Diplomový projekt , 0P+16C, (Anotace)
2223031 Diplomový projekt , 0P+10C, (Anotace)
2121056 Dynamika plynů , 3P+0C, (Anotace)
E >
E131023 Engineering Design II. , 2P+3C, (Anotace)
E133014 Engineering Design IV. , 0P+2C, (Anotace)
E162702 Experimental Methods II. , 1P+4L, (Anotace)
2224002 Experimentální aerodynamika , 2P+2C, (Anotace)
2162702 Experimentální metody II. , 1P+4L, (Anotace)
2222044 Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel , 3P+1C, (Anotace)
F >
2041063 Francouzština - bakalářská zkouška , 0P+2C, (Anotace)
2043083 Francouzština - přípravná výuka , 0P+2C, (Anotace)
2046087 Francouzština nižší střední , 0P+2C, (Anotace)
2046091 Francouzština pokročilí , 0P+2C, (Anotace)
2046089 Francouzština vyšší střední , 0P+2C, (Anotace)
2046085 Francouzština začátečníci , 0P+2C, (Anotace)
E161571 Fundamentals of Air Pollution Control , 3P+1C, (Anotace)
E162023 Fundamentals of Alternative Energy Sources , 2P+1C, (Anotace)
E161597 Fundamentals of Heating , 2P+2C, (Anotace)
E161560 Fundamentals of Sanitary Installations , 2P+3C, (Anotace)
E163078 Fundamentals of Simulation Methods , 1P+3C, (Anotace)
E161036 Fundamentals of Ventilation , 2P+2C, (Anotace)
2021027 Fyzika II , 2P+2L, (Anotace)
H >
E163046 Heating Appliances , 1P+1C, (Anotace)
CH >
2161024 Chlazení v technice prostředí , 3P+1C, (Anotace)
K >
2221131 Konstrukce a projektování letadel , 4P+1C, (Anotace)
2221157 Konstrukce a projektování motorů , 4P+1C, (Anotace)
2131029 Konstrukce speciálních strojů , 3P+2C, (Anotace)
2133025 Konstrukční cvičení , 0P+4C, (Anotace)
2221220 Kosmické mise , 2P+1C, (Anotace)
2221219 Kosmický prostor , 2P+1C, (Anotace)
L >
2223012 Letecká a kosmická legislativa , 0P+2C, (Anotace)
E163048 Low-Energy Cooling of Buildings , 1P+1C, (Anotace)
M >
E131026 Machine Elements and Mechanisms II. , 3P+0C, (Anotace)
2221087 Mechanika letu I. , 2P+2C, (Anotace)
2131050 Moderní technická dokumentace , 2P+1C, (Anotace)
N >
2221213 Nebeská mechanika a astrodynamika , 3P+1C, (Anotace)
2041062 Němčina - bakalářská zkouška , 0P+2C, (Anotace)
2043082 Němčina - přípravná výuka , 0P+2C, (Anotace)
2046079 Němčina nižší střední , 0P+2C, (Anotace)
2046083 Němčina pokročilí , 0P+2C, (Anotace)
2046081 Němčina vyšší střední , 0P+2C, (Anotace)
2046077 Němčina začátečníci , 0P+2C, (Anotace)
2126029 Nestacionární proudění a hemodynamika , 2P+1C, (Anotace)
2163048 Nízkoenergetické chlazení budov , 1P+1C, (Anotace)
2221212 Nosiče a družice , 3P+1C, (Anotace)
2222040 Numerické metody v mechanice , 2P+1C, (Anotace)
O >
2132122 Oborový projekt II. , 0P+2C, (Anotace)
2162122 Oborový projekt II. , 0P+2C, (Anotace)
2222122 Oborový projekt II. , 0P+2C, (Anotace)
2163046 Otopné plochy , 1P+1C, (Anotace)
P >
E021027 Physics II , 2P+2C, (Anotace)
E026003 Physics II. - Seminary , 0P+2C, (Anotace)
2163044 Pneumatická doprava , 1P+1C, (Anotace)
2126044 Počítačem řízený experiment II. - LabView , 0P+3L, (Anotace)
E023012 Practical Class in Physics II. , 0P+2C, (Anotace)
2126031 Praktická aerodynamika , 0P+3C, (Anotace)
2023012 Praktikum z Fyziky II , 0P+2C, (Anotace)
E163015 Project II. , 0P+5C, (Anotace)
2163033 Projekt IB I. , 0P+4C, (Anotace)
2132112 Projekt II. , 0P+5C, (Anotace)
2163015 Projekt II. , 0P+5C, (Anotace)
2123112 Projekt II. , 0P+5C, (Anotace)
2131120 Projektování ocelových konstrukcí , 2P+2C, (Anotace)
2163047 Průmyslová vzduchotechnika , 1P+1C, (Anotace)
2162019 Průmyslová vzduchotechnika , 2P+1C, (Anotace)
2123018 Přenos tepla a hmoty , 2P+0C, (Anotace)
R >
2221177 Regulace a řízení motorů , 2P+1C, (Anotace)
2161087 Regulace v technice prostředí , 2P+1C, (Anotace)
2161109 Regulace v technice prostředí staveb , 2P+1C, (Anotace)
2041065 Ruština - bakalářská zkouška , 0P+2C, (Anotace)
2043085 Ruština - přípravná výuka , 0P+2C, (Anotace)
2046138 Ruština nižší střední , 0P+2C, (Anotace)
2046142 Ruština pokročilí , 0P+2C, (Anotace)
2046140 Ruština vyšší střední , 0P+2C, (Anotace)
2046136 Ruština začátečníci , 0P+2C, (Anotace)
S >
E162056 Sanitary Installations , 2P+1C, (Anotace)
2026003 Seminární cvičení z fyziky II. , 0P+2C, (Anotace)
2221217 Speciální letecké a kosmické technologie , 3P+1C, (Anotace)
2131023 Strojírenské konstruování II. , 2P+3C, (Anotace)
2133014 Strojírenské konstruování IV. , 0P+2C, (Anotace)
Š >
2043084 Španělština - přípravná výuka , 0P+2C, (Anotace)
2046099 Španělština nižší střední , 0P+2C, (Anotace)
2046097 Španělština začátečníci , 0P+2C, (Anotace)
T >
2221176 Teorie motorů , 2P+1C, (Anotace)
2131035 Teorie transportních strojů I. , 4P+2C, (Anotace)
2121055 Termodynamika , 3P+0C, (Anotace)
R126036 Termomechanika - seminář , 0P+3S, (Anotace)
2126036 Termomechanika - seminář , 0P+3S, (Anotace)
E133992 Thesis , 0P+8C, (Anotace)
2223010 Týmový projekt , 0P+6C, (Anotace)
Ú >
2222051 Údržba letadlové techniky , 3P+1C, (Anotace)
U >
2226013 Ultrazvuková defektoskopie , 0P+2C, (Anotace)
V >
2161567 Větrání a klimatizace , 2P+1C, (Anotace)
2221205 Vrtulníky , 2P+1C, (Anotace)
2226008 Vybrané statě z letecké angličtiny II. , 0P+2C, (Anotace)
2224003 Vyšší konstrukční systémy v leteckých aplikacích II. , 1P+3C, (Anotace)
Z >
2162023 Základy alternativních zdrojů energií , 2P+1C, (Anotace)
2226014 Základy frekvenčních zkoušek , 0P+2C, (Anotace)
2161571 Základy ochrany ovzduší , 3P+1C, (Anotace)
2163078 Základy simulačních metod , 1P+3C, (Anotace)
2161036 Základy větrání , 2P+2C, (Anotace)
2161597 Základy vytápění , 2P+2C, (Anotace)
2161560 Základy zdravotně technických instalací , 2P+3C, (Anotace)
2221141 Zatížení letounu , 2P+1C, (Anotace)
2162056 Zdravotně technické instalace , 2P+1C, (Anotace)
2131102 Zemědělské stroje I. , 2P+1C, (Anotace)
2131039 Zkoušení transportních strojů , 2P+2C, (Anotace)
Ž >
2226022 Životnost vrtulníku , 0P+2C, (Anotace)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.1.2021, 10:48 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)