česky  čs
english  en
A >
2222021 Aerodynamický návrh letounu , 2P+1C, (Anotace)
E161083 Aerodynamics of Ventilation , 2P+1C, (Anotace)
2221111 Aerodynamika I , 3P+2C, (Anotace)
2161083 Aerodynamika větrání , 2P+1C, (Anotace)
E161112 Air Pollution Control , 2P+1C, (Anotace)
E161079 Air-Conditioning , 2P+1C, (Anotace)
E012035 Algorithmization and Programming , 1P+2C, (Anotace)
B >
E163985 Bachelor Thesis , 0P+6C, (Anotace)
2163992 Bakalářská práce , 0P+8C, (Anotace)
2163985 Bakalářská práce , 0P+6C, (Anotace)
E163077 Basic Experimental Methods , 1P+2L, (Anotace)
E162121 Branch Project I. , 0P+2C, (Anotace)
E162016 Building and HVAC Systems Simulation , 1P+1C, (Anotace)
C >
2226011 CATIA v leteckých aplikacích I. , 0P+3C, (Anotace)
E162015 CFD for Thermal Technology II. , 1P+2C, (Anotace)
2162015 CFD pro tepelnou techniku II , 1P+2C, (Anotace)
E181107 Computational Fluid Dynamics , 2+2, (Anotace)
E011018 Constructive Geometry , 3P+2C, (Anotace)
Č >
2131519 Části strojů pro technology , 2P+3C, (Anotace)
D >
2181127 Difúzně separační procesy , 3+1, (Anotace)
2163086 Diplomová práce , 0P+20C, (Anotace)
2163998 Diplomová práce , 0P+10C, (Anotace)
2011098 Dynamické systémy , 3P+0C, (Anotace)
E >
2141504 Elektrické obvody a elektronika , 2P+2L, (Anotace)
E132031 Engineering Design I. , 1P+2C, (Anotace)
E133013 Engineering Design III. , 0P+2C, (Anotace)
E161004 Environmental Engineering , 3P+2C, (Anotace)
E161022 Environmental Engineering , 2P+2C, (Anotace)
E162569 Experimental Methods I. , 1P+3L, (Anotace)
2226021 Experimentální konstruování bezpilotních systémů , 0P+3C, (Anotace)
2162569 Experimentální metody I. , 1P+3L, (Anotace)
2162700 Experimentální metody 1 , 0P+4L, (Anotace)
F >
E333008 Fundamental of Technology I. , 1P+1L, (Anotace)
E161586 Fundamentals of District Heating , 3P+1C, (Anotace)
E161596 Fundamentals of Heating , 3P+1C, (Anotace)
E161560 Fundamentals of Sanitary Installations , 2P+3C, (Anotace)
E161564 Fundamentals of Ventilation , 3P+1C, (Anotace)
2021026 Fyzika I , 4+2, (Anotace)
2022010 Fyzikální základy moderních technologií , 2+1, (Anotace)
H >
E161051 Heat and Moisture Transfer in Environmental Engineering , 2P+1C, (Anotace)
E161566 Heating , 2P+2C, (Anotace)
E131005 History of Technology , 2P+0C, (Anotace)
2181502 Hydromechanická zařízení , 2+2, (Anotace)
2181109 Hydromechanické procesy , 3P+2L, (Anotace)
CH >
2182019 Chemie , 2+1, (Anotace)
E182019 Chemistry , 2+1, (Anotace)
I >
E162005 Introduction to Building Performance Simulation , 1P+2C, (Anotace)
K >
2161079 Klimatizace , 2P+1C, (Anotace)
2011018 Konstruktivní geometrie , 3P+2C, (Anotace)
2221216 Kosmické systémy , 3P+1C, (Anotace)
L >
2222050 Letadlová technika , 2P+2C, (Anotace)
2221169 Letadlové soustavy a systémy , 3P+1C, (Anotace)
2221104 Letecké konstrukce a stavba letadel , 3P+1C, (Anotace)
2221158 Letecké pístové motory , 3P+1C, (Anotace)
2222049 Letecké vrtule , 2P+1C, (Anotace)
2221221 Letectví a kosmonautika , 2P+2C, (Anotace)
E221221 Letectví a kosmonautika , 2P+2C, (Anotace)
M >
E131512 Machine Elements and Mechanisms I. , 3P+2C, (Anotace)
E163998 Master Thesis , 0P+10C, (Anotace)
2011083 Matematické modelování problémů proudění , 3P+1C, (Anotace)
2016067 Matematické modelování s technickými aplikacemi I. , 2P+1C, (Anotace)
2011715 Matematické modelování v technických aplikacích , 2P+2C, (Anotace)
2011067 Matematika I. , 4P+4C, (Anotace)
2011009 Matematika III. , 2P+2C, (Anotace)
2011097 Matematika pro mechaniku , 3P+1C, (Anotace)
2011100 Matematika 5 , 2P+0C, (Anotace)
E011715 Mathematical Modeling in Technical Applicatiions , 2P+2C, (Anotace)
E011067 Mathematics I. , 4P+4C, (Anotace)
E011009 Mathematics III. , 2P+2C, (Anotace)
2221187 Mechanika letu II. , 2P+2C, (Anotace)
2182063 Měření ve zpracovatelském průmyslu , 1P+2L, (Anotace)
2011073 Metoda konečných objemů I. , 3P+1C, (Anotace)
2181096 Modelování a řízení procesů , 2+1, (Anotace)
2016047 Mongeovo promítání , 1P+0C, (Anotace)
N >
2226019 Nedestruktivní testování v letectví , 0P+2C, (Anotace)
E162540 Noise and Vibration Control Fundamentals , 2P+1C, (Anotace)
2181141 Numerická analýza procesů , 2+1, (Anotace)
2011085 Numerické metody pro inženýry , 3P+1C, (Anotace)
2221222 Numerické metody v letadlové a kosmické technice , 2P+2C, (Anotace)
E221222 Numerické metody v letadlové a kosmické technice , 2P+2C, (Anotace)
O >
2182121 Oborový projekt , 0P+4C, (Anotace)
2222092 Oborový projekt , 0P+6C, (Anotace)
2012121 Oborový projekt I. , 0P+2C, (Anotace)
2222121 Oborový projekt I. , 0P+2C, (Anotace)
2162121 Oborový projekt I. , 0P+2C, (Anotace)
E222121 Oborový projekt I. , 0P+2C, (Anotace)
2012018 Obyčejné diferenciální rovnice , 2P+1C, (Anotace)
2162055 Odlučování tuhých emisí , 1P+1C, (Anotace)
2161112 Ochrana ovzduší , 2P+1C, (Anotace)
P >
2011088 Parciální diferenciální rovnice I. , 2P+1C, (Anotace)
E162055 Particle Separation , 1P+1C, (Anotace)
E021026 Physics I , 4+2, (Anotace)
E026002 Physics I. - Seminary , 0+2, (Anotace)
2221171 Pohon letadel , 3P+1C, (Anotace)
E023013 Practical Class in Physics I , 0+2, (Anotace)
2226020 Praktická aplikace kompozitních materiálů v letadlové technice , 0P+3C, (Anotace)
2023013 Praktikum z Fyziky I , 0+2, (Anotace)
2013044 Praktikum z matematiky , 0P+2C, (Anotace)
2181125 Procesní zařízení a výrobní linky , 2P+2C, (Anotace)
E181136 Processing Equipment Design , 3+2, (Anotace)
2013031 Programování inženýrských aplikací I. , 2P+1C, (Anotace)
E012121 Project , 0P+2C, (Anotace)
E163032 Project , 0P+4C, (Anotace)
E163014 Project I. , 0P+5C, (Anotace)
E163013 Project III. , 0P+5C, (Anotace)
2163032 Projekt , 0P+4C, (Anotace)
2183025 Projekt I , 0P+6C, (Anotace)
2163014 Projekt I. , 0P+5C, (Anotace)
2223114 Projekt I. , 0P+3C, (Anotace)
2183707 Projekt I. , 0+7, (Anotace)
2013111 Projekt I. , 0P+5C, (Anotace)
2132111 Projekt I. , 0P+5C, (Anotace)
2163034 Projekt IB II. , 0P+4C, (Anotace)
2163013 Projekt III. , 0P+5C, (Anotace)
2132113 Projekt III. , 0P+10C, (Anotace)
2013113 Projekt III. , 0P+10C, (Anotace)
2183013 Projekt III. , 0+10, (Anotace)
2223011 Projekt III. , 0P+3C, (Anotace)
2181071 Projektování s podporou počítače , 2+1, (Anotace)
2162024 Průmyslová vzduchotechnika , 1P+1C, (Anotace)
2161051 Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí , 2P+1C, (Anotace)
2161108 Přenosové jevy , 2P+1C, (Anotace)
2181002 Přenosové jevy v procesním inženýrství , 3P+2C, (Anotace)
2221190 Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků , 2P+2C, (Anotace)
R >
E161102 Radiant and Industrial Heating , 2P+1C, (Anotace)
2016070 Repetitorium středoškolské matematiky , 1P+0C, (Anotace)
S >
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění , 2P+1C, (Anotace)
E162056 Sanitary Installations , 2P+1C, (Anotace)
2146046 Seminář "Elektrické obvody a elektronika" , 1P+1C, (Anotace)
2016007 Seminář z matematiky I. , 0P+2C, (Anotace)
2016009 Seminář z matematiky III. , 0P+2C, (Anotace)
2162064 Snižování hluku a vibrací , 2P+1C, (Anotace)
2221118 Spolehlivost letadlové techniky , 2P+1C, (Anotace)
2181137 Stavba procesních a zpracovatelských zařízení , 3P+2C, (Anotace)
2133013 Strojírenské konstruování III. , 0P+2C, (Anotace)
2221196 Systémy řízení letu , 2P+2C, (Anotace)
T >
2161022 Technika prostředí , 2P+2C, (Anotace)
2331068 Technologie I. , 2P+2C, (Anotace)
2221164 Technologie výroby letadlové a kosmické techniky , 4P+1C, (Anotace)
2131060 Transportní technika , 2P+2C, (Anotace)
V >
E161065 Ventilation , 2P+2C, (Anotace)
2141075 Vestavěné systémy , 2P+2L, (Anotace)
2141074 Vestavěné systémy , 1P+2L, (Anotace)
2161065 Větrání , 2P+2C, (Anotace)
2226007 Vybrané statě z letecké angličtiny I. , 0P+2C, (Anotace)
2224001 Vyšší konstrukční systémy v leteckých aplikacích I. , 1P+3C, (Anotace)
2162113 Vytápění , 2P+2C, (Anotace)
2161566 Vytápění , 2P+2C, (Anotace)
2132030 Vývoj techniky , 1P+2C, (Anotace)
Z >
2163077 Základní experimentální metody , 1P+2L, (Anotace)
2226017 Základy a aplikace MKP softwaru Nastran , 0P+2C, (Anotace)
2012035 Základy algoritmizace a programování , 1P+2C, (Anotace)
2221210 Základy kosmonautiky , 2P+1C, (Anotace)
2181136 Základy stavby procesních zařízení , 3+2, (Anotace)
2013066 Základy stochastiky , 0P+2C, (Anotace)
2162540 Základy technické akustiky , 2P+1C, (Anotace)
2333008 Základy technologie I. , 1P+1C, (Anotace)
2161564 Základy větrání , 3P+1C, (Anotace)
2161596 Základy vytápění , 3P+1C, (Anotace)
2161586 Základy zásobování teplem , 3P+1C, (Anotace)
2181123 Základy zpracovatelské techniky , 2+1, (Anotace)
2162067 Zásobování teplem , 1P+1C, (Anotace)
2222055 Zatížení kosmické techniky , 2P+1C, (Anotace)
2162056 Zdravotně technické instalace , 2P+1C, (Anotace)
2131101 Zemědělské stroje , 2P+1C, (Anotace)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)