česky  čs
english  en
A >
2222021 Aerodynamický návrh letounu , 2P+1C, (Anotace)
2221111 Aerodynamika I , 3P+2C, (Anotace)
E161112 Air Pollution Control , 2P+1C, (Anotace)
E161079 Air-Conditioning , 2P+1C, (Anotace)
2136034 Autodesk Inventor I , 0P+2C, (Anotace)
2136035 Autodesk Inventor II , 0P+2C, (Anotace)
B >
E163981 Bachelor Thesis , 0P+6C, (Anotace)
E163992 Bachelor´s Thesis , 0P+8C, (Anotace)
E132121 Branch Project I. , 0P+2C, (Anotace)
E162121 Branch Project I. , 0P+2C, (Anotace)
E162993 Branch Project III. , 0P+5C, (Anotace)
C >
2162015 CFD pro tepelnou techniku II , 1P+2C, (Anotace)
E181107 Computational Fluid Dynamics , 2P+2C, (Anotace)
E161024 Cooling in Environmental Engineering , 3P+1C, (Anotace)
Č >
2131512 Části a mechanismy strojů I. , 3P+2C, (Anotace)
2131519 Části strojů pro technology , 2P+3C, (Anotace)
2181703 Čištění odpadních vod a plynů , 2P+0.8C+0.2L, (Anotace)
D >
2181701 Difúzně separační procesy , 3P+1.7C+0.3L, (Anotace)
E >
2162065 Energetická náročnost budov a systémů , 2P+1C, (Anotace)
E132031 Engineering Design I. , 1P+2C, (Anotace)
E133013 Engineering Design III. , 0P+2C, (Anotace)
E161022 Environmental Engineering , 2P+2C+0L, (Anotace)
E162569 Experimental Methods I. , 1P+3L, (Anotace)
2126015 Experimentální mechanika tekutin a termodynamika , 0P+3C, (Anotace)
2162569 Experimentální metody I. , 1P+3L, (Anotace)
2222044 Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel , 3P+1C, (Anotace)
2162700 Experimentální metody 1 , 0P+4L, (Anotace)
F >
E162025 Fundamentals of Air Conditioning , 2P+1C, (Anotace)
E161038 Fundamentals of Cooling in Enviromental Engineering , 2P+2C, (Anotace)
E161586 Fundamentals of District Heating , 3P+1C, (Anotace)
E161587 Fundamentals of Radiant Heating , 2P+1C, (Anotace)
2021026 Fyzika I , 4P+1C+1L, (Anotace)
2182001 Fyzikální chemie , 2P+1C, (Anotace)
2022010 Fyzikální základy moderních technologií , 2P+1C, (Anotace)
H >
E161051 Heat and Moisture Transfer in Environmental Engineering , 2P+1C, (Anotace)
E162066 Heat Supply , 2P+1C, (Anotace)
E161566 Heating , 2P+2C, (Anotace)
E132030 History of Technology , 1P+2C, (Anotace)
2181502 Hydromechanická zařízení , 2P+2C, (Anotace)
2181109 Hydromechanické procesy , 3P+1.7C+0.3L, (Anotace)
CH >
2182019 Chemie , 2P+1C, (Anotace)
E182019 Chemistry , 2P+1C, (Anotace)
2161024 Chlazení v technice prostředí , 3P+1C, (Anotace)
I >
E163047 Industrial Ventilation , 1P+1C, (Anotace)
2133040 Inovace a statistické řízení procesů v konstrukci , 1P+1C, (Anotace)
E162005 Introduction to Building Performance Simulation , 1P+2C, (Anotace)
K >
2161079 Klimatizace , 2P+1C, (Anotace)
2221220 Kosmické mise , 2P+1C, (Anotace)
2221219 Kosmický prostor , 2P+1C, (Anotace)
L >
2221169 Letadlové soustavy a systémy , 3P+1C, (Anotace)
2221104 Letecké konstrukce a stavba letadel , 3P+1C, (Anotace)
2221158 Letecké pístové motory , 3P+1C, (Anotace)
2221221 Letectví a kosmonautika , 2P+2C+0L, (Anotace)
M >
E131512 Machine Elements and Mechanisms I. , 3P+2C, (Anotace)
2132040 Materiály a technologičnost konstrukcí , 3P+1C, (Anotace)
2221087 Mechanika letu I. , 2P+2C, (Anotace)
2182063 Měření ve zpracovatelském průmyslu , 1P+2L, (Anotace)
2133012 Metodika konstruování v podmínkách CAD , 0P+2C, (Anotace)
N >
2221213 Nebeská mechanika a astrodynamika , 3P+1C, (Anotace)
2126029 Nestacionární proudění a hemodynamika , 2P+1C, (Anotace)
E162540 Noise and Vibration Control Fundamentals , 2P+1C, (Anotace)
2221222 Numerické metody v letadlové a kosmické technice , 2P+2C, (Anotace)
O >
2132092 Oborový projekt , 0P+6C, (Anotace)
2222092 Oborový projekt , 0P+6C, (Anotace)
2222121 Oborový projekt I. , 0P+2C, (Anotace)
2132121 Oborový projekt I. , 0P+2C, (Anotace)
2162121 Oborový projekt I. , 0P+2C, (Anotace)
2162993 Oborový projekt III. , 0P+5C, (Anotace)
2161005 Odlučování tuhých emisí a filtrace , 3P+1C, (Anotace)
2161112 Ochrana ovzduší , 2P+1C, (Anotace)
P >
E161005 Particle Separation and Filtration , 3P+1C, (Anotace)
E021026 Physics I , 4P+2L, (Anotace)
E026002 Physics I. - Seminary , 0P+2C, (Anotace)
2221171 Pohon letadel , 3P+1C, (Anotace)
E023013 Practical Class in Physics I , 0P+2C+0L, (Anotace)
2023013 Praktikum z Fyziky I , 0P+2C, (Anotace)
2181126 Procesní zařízení a výrobní linky , 2P+2C+0L, (Anotace)
2181125 Procesní zařízení a výrobní linky , 2P+2C, (Anotace)
E163014 Project I. , 0P+5C, (Anotace)
E163013 Project III. , 0P+5C, (Anotace)
2222200 Projekt - letadlová technika , 0P+3C+0L, (Anotace)
2183025 Projekt I , 0P+6C, (Anotace)
2132111 Projekt I. , 0P+5C, (Anotace)
2223114 Projekt I. , 0P+3C, (Anotace)
2183707 Projekt I. , 0P+7C, (Anotace)
2163014 Projekt I. , 0P+5C, (Anotace)
2163034 Projekt IB II. , 0P+4C, (Anotace)
2183013 Projekt III. , 0P+10C, (Anotace)
2163013 Projekt III. , 0P+5C, (Anotace)
2223011 Projekt III. , 0P+3C, (Anotace)
2132110 Projekt III. , 0P+5C, (Anotace)
2131118 Projektování ocelových konstrukcí , 3P+1C, (Anotace)
2161051 Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí , 2P+1C, (Anotace)
2161108 Přenosové jevy , 2P+1C, (Anotace)
2181002 Přenosové jevy v procesním inženýrství , 3P+2C, (Anotace)
R >
E161102 Radiant and Industrial Heating , 2P+1C, (Anotace)
2181113 Reaktory a bioreaktory , 2P+0.8C+0.2L, (Anotace)
2221177 Regulace a řízení motorů , 2P+1C, (Anotace)
S >
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění , 2P+1C, (Anotace)
E162056 Sanitary Installations , 2P+1C, (Anotace)
2026002 Seminární cvičení z fyziky I. , 0P+2C, (Anotace)
2162064 Snižování hluku a vibrací , 2P+1C, (Anotace)
2136038 Solid Edge I , 0P+2C, (Anotace)
2136036 SolidWorks I , 0P+2C, (Anotace)
2136037 SolidWorks II , 0P+2C, (Anotace)
2181137 Stavba procesních a zpracovatelských zařízení , 3P+2C, (Anotace)
2132031 Strojírenské konstruování I. , 1P+2C, (Anotace)
2133013 Strojírenské konstruování III. , 0P+2C, (Anotace)
2221196 Systémy řízení letu , 2P+2C, (Anotace)
T >
2161022 Technika prostředí , 2P+2C+0L, (Anotace)
2221176 Teorie motorů , 2P+1C, (Anotace)
2131033 Teorie transportních strojů II. , 2P+1C, (Anotace)
E131060 Transport Technology , 2P+2C+0L, (Anotace)
2131060 Transportní technika , 2P+2C+0L, (Anotace)
Ú >
2222051 Údržba letadlové techniky , 3P+1C, (Anotace)
2181151 Úvod do kryogenní techniky , 2P+1C, (Anotace)
V >
2131004 Vybrané statě z částí a mechanismů strojů , 3P+1C, (Anotace)
2162113 Vytápění , 2P+2C, (Anotace)
2161566 Vytápění , 2P+2C, (Anotace)
2132029 Vývoj techniky , 1P+0C+0L, (Anotace)
Z >
2161038 Základy chlazení v technice prostředí , 2P+2C, (Anotace)
2162025 Základy klimatizace , 2P+1C, (Anotace)
2161587 Základy sálavého vytápění , 2P+1C, (Anotace)
2162540 Základy technické akustiky , 2P+1C, (Anotace)
2161586 Základy zásobování teplem , 3P+1C, (Anotace)
2181706 Zařízení a technologie zpracování plastů a silikátů , 2P+1C, (Anotace)
2162066 Zásobování teplem , 2P+1C, (Anotace)
2222055 Zatížení kosmické techniky , 2P+1C, (Anotace)
2162056 Zdravotně technické instalace , 2P+1C, (Anotace)
2131103 Zemědělské stroje II. , 2P+1C, (Anotace)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/3c205e48/2022-04-13/04:15)