česky  čs
english  en
Vybrané statě z pružnosti a pevnosti (2111505)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:VSPPSchválen:12.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Pokročilejší partie mechaniky poddajných těles zejména (ale nejen) pro zájemce o budoucí studium předmětů jako Metoda
konečných prvků, Teorie pružnosti, Mechanika kompozitních materiálů nebo Dynamická pevnost a životnost
v navazujícím magisterském programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství, nebo pro získání dalších znalostí
využitelných při zpracování bakalářské práce.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Mareš Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Variační principy v pružnosti a pevnosti: Silová a deformační varianta řešení prutových soustav, princip virtuálních
posuvů a virtuálních sil.
• Princip minima celkové potenciální energie a princip minima komplementární energie, Přibližná řešení prutových
soustav a nosníků.
• Teorie ohybu tenkych desek obecného tvaru: Rovnice rovnováhy (definice vnitřních silových účinků).
• Kirchhoffova teorie. Příklad řešený jak vektorově tak skalárně.
• Anisotropni materialy, kompozity: Historie kompozitních materiálů, technologie výroby kompozitních materiálů,
jednosměrové kompozitní materiály, pevnostní kritéria, klasická laminační teorie, kompozity s náhodnou výztuží,
sendviče, tenkostěnné kompozitní tlakové nádoby – válec, koule, různé tvary den (půlkulové, elipsoid, geodetický
izotenzoid, …)
• Statistika v teoriích pevnosti a únavy: Statistické metody vyhodnocování dat, konstruování a materiály - inspirace
přírodou, mýty a realita o kompozitech, únava kompozitů
Literatura
• Michalec, J., a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
• Valenta, Fr., a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)