česky  čs
english  en
Zemědělské stroje (2131101)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ZMSSchválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět Zemědělské stroje má posluchače seznámit se základními principy zemědělské výroby (rostlinná a živočišná), se základními technologickými operacemi a se stroji, které tyto operace zajišťují a vytváří produkty zemědělské výroby. Posluchači předmětu budou seznámeni s aplikací základních strojních součástí a zařízení ve strojích zemědělské výroby.
Vyučující
Ing. Roman Uhlíř Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Marek Štádler
Zimní 2018/2019
Ing. Roman Uhlíř Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
1) Příprava půdy, setí, sázení (výživa a ochrana rostlin)
2) Výživa a ochrana rostlin
3) Sklizeň stébelnin, zrnin a okopanin
4) Doprava sklizených plodin
5) Skladování a konzervace krmiv
6) Trakce a pohony mobilních strojů
7) Řízení technologických procesů RV
8) Ustájení a řízení chovu hospodářských zvířat
9) Úprava statkových krmiv
10) Vyskladňování a distribuce krmiv a napájecí vody
11. Dojení a chlazení mléka
12. Sběr vajec, stříhání vlny, čištění zvířat
13. Odklízení exkrementů zvířat, podestýlání
Osnova cvičení
1) Příprava půdy, setí, sázení (výživa a ochrana rostlin)
2) Výživa a ochrana rostlin
3) Sklizeň stébelnin, zrnin a okopanin
4) Doprava sklizených plodin
5) Skladování a konzervace krmiv
6) Trakce a pohony mobilních strojů
7) Řízení technologických procesů RV
8) Ustájení a řízení chovu hospodářských zvířat
9) Úprava statkových krmiv
10) Vyskladňování a distribuce krmiv a napájecí vody
11) Dojení a chlazení mléka
12) Sběr vajec, stříhání vlny, čištění zvířat
13) Odklízení exkrementů zvířat, podestýlání
Literatura
doporučená literatura:
-Zemědělské stroje, Stroje pro rostlinnou výrobu-I. díl

-Zemědělské stroje, Stroje pro živočišnou výrobu-I. díl
-Zemědělské stroje, Stroje pro živočišnou výrobu-II. díl
-Zemědělské stroje, Stroje pro živočišnou výrobu-III. díl

odborné časopisy:
-Zemědělská technika
-Mechanizace v zemědělství
Požadavky
zvládnutá problematika předmětů SK1 až SK4
zvládnutá problematika předmětů ČMS1, ČMS2, TTE,
Klíčová slova
SEPS, zemědělská výroba, rostlinná výroba, živočišná výroba, stroj,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)