česky  čs
english  en
Transportní technika (2132020)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:13.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu bude podán stručný přehled v oboru transportních zařízení (dopravníky, jeřáby, výtahy), zemědělských a stavebních strojů. Důraz bude kladen na zásady při stavbě těchto strojů, tj. skladbu agregátů a jejich vzájemné vazby. Budou procvičovány základní konstrukční kroky a funkční výpočty nutné při stavbě těchto strojů.
Vyučující
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Jaroslav Křička Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. František Lopot Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Roman Uhlíř Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Hnací ústrojí, motory, převody, spojky
Pojezdová ústrojí, podvozky , tratě
Zdvihací ústrojí
Nosné konstrukce
Pásové válečkové a další tratě pro přepravu materiálu
Specifika konstrukce a předpisů pro výtahy
Specifika konstrukce zemědělských strojů a stavebních strojů
Osnova cvičení
Hnací ústrojí, motory, převody, spojky
Pojezdová ústrojí, podvozky , tratě
Zdvihací ústrojí
Nosné konstrukce
Pásové válečkové a další tratě pro přepravu materiálu
Specifika konstrukce a předpisů pro výtahy
Specifika konstrukce zemědělských strojů a stavebních strojů
Literatura
Cvekl,Z., Janovský,L., Podivínský,V., Talácko,J. : Teorie dopravních a manipulačních
zařízení, 1984, ČVUT Praha
Voštová,V.: Teorie stavebních strojů, 1992, ES ČVUT Praha
Hofman,J.: Zemědělské stroje. Stroje pro živočišnou výrobu I., 1968, vydav. ČVUT,
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)