Základy klimatizace (2162025)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
The basic information?s about air conditioning systems, humid air treatment, and construction and operation of air-conditioning equipment are presented in the subject.
Vyučující
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. František Drkal CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
1. Introduction to air-conditioning (AC) systems
2. Thermal gains of air-conditioned buildings
3. Humid air and h-x diagram construction and use
4. The basic air treatments (h-x chart)
5. Design of singe duct one zone AC system
6. Het recovery in buildings AC
7. Chillers
8. Low energy cooling of buildings
9. Control of AC systems
10. Basic design of water based and refrigerant based AC systems
11. Yearly energy consumption for building AC
Osnova cvičení
Thermal gains of air-conditioned buildings
Humid air and h-x diagram construction and use
The basic air treatments (h-x chart)
Design of singe duct one zone AC system
Het recovery in buildings AC
Yearly energy consumption for building AC
Literatura
CHYSKÝ, J.; HEMZAl, K. a kol. Větrání a klimatizace. Technický průvodce. 3.vyd. Brno: BOLIT - B press, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8.

Požadavky
The basic knowledge about buildings ventilation and humid air treatment.
Klíčová slova
Klimatizace, budova, chlazení, vlhký vzduch
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.9.2021, 1:05 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)