česky  čs
english  en
Úvod do experimentálních metod (2162069)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:UEMSchválen:10.04.2014
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do studia experimentální techniky v oboru technika prostředí
Osnova
Základy metodiky měření veličin v oboru technika prostředí. Teorie měření těchto veličin. Praktické úlohy zahrnují aplikace měřicích metod při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních používaných v oborech vytápění, větrání, klimatizace, omezování hluku, alternativní zdroje energie a ochrana ovzduší (např. měření průtoku vzduchu, otopného tělesa, hluku).
Osnova cvičení
Literatura
Matuška, T. a kol.: Experimentální metody v technice prostředí, Nakladatelství ČVUT, Praha 2005
Požadavky
Znalost základních měřicích technik
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)