Otopné plochy (2162102)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Teplotechnické, geometrické a provozní vlastnosti otopných ploch. Volba a dimenzování otopných ploch ve vazbě k otopné soustavě a vytápěnému objektu.
Osnova
Sdílení tepla ve vymezeném prostoru a u otopných ploch. Konstrukční řešení, materiály a použitelnost jednotlivých otopných ploch. Experimentální stanovení charakteristik otopných těles. Volba a dimenzování otopných ploch. Nové metodiky návrhu otopných ploch - optimalizace.
Osnova cvičení
Procvičení témat: Sdílení tepla ve vymezeném prostoru a u otopných ploch. Konstrukční řešení, materiály a použitelnost jednotlivých otopných ploch. Experimentální stanovení charakteristik otopných těles. Volba a dimenzování otopných ploch. Nové metodiky návrhu otopných ploch - optimalizace.
Literatura
[1] Bašta, J.: Otopná tělesa - sešit projektanta č. 5. STP 2000, ISBN 80-02-01351-4, 211 s.
[2] Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. - ISBN 80-01-02365-6.
[3] Bašta, J.: Otopné plochy - otopná tělesa. Praha. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016.

Požadavky
Znalost témat: Teplotechnické, geometrické a provozní vlastnosti otopných ploch. Volba a dimenzování otopných ploch ve vazbě k otopné soustavě a vytápěnému objektu.
Klíčová slova
Vytápění, otopná plocha, otopné těleso
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 16:11 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)