česky  čs
english  en
Základní experimentální metody (2163077)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+2L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do studia experimentální techniky v oboru technika prostředí
Vyučující
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Základy metodiky měření veličin v oboru technika prostředí. Teorie měření těchto veličin. Praktické úlohy zahrnují aplikace měřicích metod při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních používaných v oborech vytápění, větrání, klimatizace, omezování hluku, alternativní zdroje energie a ochrana ovzduší (např. měření průtoku vzduchu, otopného tělesa, hluku).
Osnova cvičení
Základy metodiky měření veličin v oboru technika prostředí. Teorie měření těchto veličin. Praktické úlohy zahrnují aplikace měřicích metod při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních používaných v oborech vytápění, větrání, klimatizace, omezování hluku, alternativní zdroje energie a ochrana ovzduší (např. měření průtoku vzduchu, otopného tělesa, hluku).
Literatura
Matuška, T. a kol.: Experimentální metody v technice prostředí, Nakladatelství ČVUT, Praha 2005
Požadavky
Znalost základních měřicích technik
Klíčová slova
Měření, experimentální technika, technika prostředí, vytápění, větrání, klimatizace, hluk
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)