česky  čs
english  en
Základy simulačních metod (2163078)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+3C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do počítačových simulací používaných v technice prostředí. Přehled dostupných softwarových nástrojů.
Vyučující
Ing. Martin Barták Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Martin Barták Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Vojtěch Zavřel Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Martin Barták Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Subsystémy v prostředí budov a jejich interakce, softwarové simulační nástroje, chování neklimatizované místnosti, střední radiační teplota, ukazatele tepelné pohody, přenos tepla a vlhkosti ve stavební konstrukci, charakteristiky zasklení, šíření škodlivin ve vnitřním ovzduší, proudění v místnostech, integrovaná simulace budov
Osnova cvičení
Simulace teploty vzduchu v neklimatizované místnosti, výpočet střední radiační teploty, hodnocení tepelné pohody, kondenzace vlhkosti ve zdivu, výpočet solárních charakteristik zasklení, koncentrace CO2 v místnosti, počítačová mechanika tekutin, integrovaná simulace budov.
Literatura
Clarke, J. A. Energy Simulation in Building Design. 2nd edition. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001. ISBN 0-750-65082-6. 362 s.
Malkawi A., Augenbroe G. (eds.) Advanced building simulation. Spon Press, New York 2003. ISBN -415-32123-9. 252 s.
Hensen J.L.M., Lamberts R. Building performance simulation for design and operation.Spon Press, London 2011. ISBN 978-0-415-47414-6. 507 s.
Požadavky
Předběžné požadavky nejsou.
Klíčová slova
technika prostředí, simulace budov, softwarové nástroje, navrhování a analýza
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)