česky  čs
english  en
Diplomová práce (2163998)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:*Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Diplomová práce je závěrečná samostatná práce prověřující schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů.
Osnova
Určuje vedoucí diplomové práce dle tématu
Literatura
Určuje vedoucí diplomové práce dle tématu
Požadavky
Určuje vedoucí diplomové práce dle tématu
Klíčová slova
podle tématu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)