česky  čs
english  en
Identifikace a regresní analýza modelů (2186005)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Popis průtočných systémů (reaktorů, mísičů apod.) se zřetelem na vztah mezi rychlostním polem v aparátech a rozložením dob prodlení (RTD). Charakteristiky RTD, momenty distribucí a experimentální metody jejich stanovení. Modely konvektivních systémů. Rozšíření modelu pístového toku v trubce (model axiální disperze). Kombinované modely. Výpočet odezvy obecného systému se známými charakteristikami RTD. Identifikace systémů vyhodnocením dat vzruchu a odezvy. Aplikace programů RTD pro simulaci a identifikaci chemických reaktorů a měření průtoků.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)