česky  čs
english  en
Řízení technologických staveb (2186007)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:ZKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
První část se zabývá základními fázemi technologické stavby od definice investičního záměru, přes projektovou a legislativní přípravu, uzavírání smluv a kontraktu, provedení stavebních a montážních prací, až po uvedení stavby do provozu. Druhá část je zaměřena na obecné metody projektového managementu a aplikaci pro řízení technologických staveb.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)