česky  čs
english  en
Dopravní technika (2212040)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:13.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Silniční,kolejové, letecké a lodní dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost vozidel. Charakteristiky dopravních cest a rozměry vozidel vazba na trať. Jízdní odpory a trakční charakteristiky vozidel. Hodnocení jízdního cyklu. Spalovací motory - rozdělení, parametry, charakteristiky. Způsoby přenosu energie poháněcím ústrojím, význam a funkce základních agregátů a konstrukčních skupin dopravních prostředků. Brzdy silničních a kolejových vozidel - principy, základní konstrukcí řešení. Letadlové dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost, obecné zásady mechaniky letu.. Vodní dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost. Obecné zásady mechaniky plavby.
Osnova
1. přednáška - Hodnocení dopravních systémů (ekonomické, ekologické, přepravní kapacity a výkony, komplexní hodnocení).
2. přednáška - Silniční dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost silničních a terénních vozidel.
3. přednáška - Kolejové dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost kolejových vozidel.
4. přednáška - Charakteristiky dopravních cest, průjezdnost, rozměry vozidel. Kolejová trať - konstrukce, trasování, rozměry vozidel vazba na trať.
5. přednáška - Jízdní odpory a trakční charakteristiky vozidel. Mechanika jízdy vozidla, hodnocení jízdního cyklu.
6. přednáška - Hnací jednotky silničních a terénních vozidel. Spalovací motory - rozdělení, parametry a charakteristiky.
7. přednáška - Trakční systémy a hnací agregáty kolejových vozidel.
8. - 9 přednáška - Způsoby přenosu energie poháněcím ústrojím, význam a funkce základních agregátů a konstrukčních skupin pozemních dopravních prostředků.
10. přednáška - Směrové vedení vozidla, princip vedení vozidla v koleji.
11. přednáška - Brzdy silničních a kolejových vozidel - principy, základní konstrukcí řešení.
12. přednáška - Letadlové dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost, obecné zásady mechaniky letu..
13. přednáška - Vodní dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost. Obecné zásady mechaniky plavby.
Osnova cvičení
1. cvičení - Hodnocení dopravních systémů (ekonomické, ekologické, přepravní kapacity a výkony, komplexní hodnocení).
2. cvičení - Energetická náročnost silniční a kolejové dopravy.
3. cvičení - Trakční soustavy, příkony, užitečný výkon, ztraty, účinnost.
4. cvičení - Výpočet nápravového a kolového zatížení, stanovení polohy těžiště vozidla.
5. cvičení - Jízdní a traťové odpory vozidel.
6. cvičení - Mechanika jízdy vozidla, hodnocení jízdního cyklu.
7. cvičení - Hnací jednotky silničních a terénních vozidel. Spalovací motory - rozdělení, parametry a charakteristiky.
8. cvičení - Výpočet základních parametrů spalovacího motoru a spotřeby.
9. cvičení - Tvorba směsi, stanovení parametrů vstřikovacího zařízení SM.
10. cvičení - Převodová ústrojí, odstupňování, spolupráce hnací motor x převodovka.
11. cvičení - Brzdy silničních a kolejových vozidel - principy, základní konstrukcí řešení.
12. cvičení - Mechnanika letu - výpočet odporových sil, vztlakové síly, vzletová rychlost letadla, .
13. cvičení - Vodní dopravní systémy - zásady mechaniky plavby, pasivní odpory, hnací výkony.
Literatura
Douda P., Ing., CSc.; Heptner T., Ing.; Kolář J., Doc. Ing., CSc.: Pozemní dopravní prostředky, skripta - III. vydání, ČVUT Praha ,2009
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2212040_DT .
Klíčová slova
Tranport systéms, silniční vozidla, kolejová vozidla , letadla , lodě.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)