Teorie motorů (2221046)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:23.01.1997
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Druhy energie a jejich transformace. Tepelný motor, tepelné oběhy, tepelná účinnost. Tepelná schémata pístových a proudových motorů, vlastnosti jejich tepelných oběhů. Výpočty reálných tepelných oběhů motorů pístových a proudových. Optimalizace navrhovaných parametrů tepelných oběhů. Termofyzikální vlastnosti vzduchu a spalin. Spalování uhlovodíkového paliva, spalovací komory a jejich charakteristiky, tvorba škodlivin. Lopatkové stroje, princip činnosti, rozdělení. Kompresor a jeho charakteristiky. Turbina a její charakteristiky. Vstupní ústrojí proudových motorů a jejich průtokové charakteristiky. Dvouproudové motory a motory ventilátorové. Škrtící, výškové a rychlostní charakteristiky pístových a turbinových motorů. Generace hluku v turbinových motorech a způsob jeho snižování. Mimonávrhové pracovní režimy turbinových motorů, přechodové pracovní režimy, role automatického řízení motoru. Spouštění motoru.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Jerie J.: Teorie motorů, skripta ČVUT, 1996
Hanus D.: Pohon letadel, skripta ČVUT, 1991
Adamec J., Hanus D., Kocáb J., Maršálek J., Třetina K.: Pohonná jednotka, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
Mattingly J.D.: Elements of Gas Turbine Propulsion, McGraw-Hill, Inc., 1996
Požadavky
Absolvování předmětů:
Mechanika tekutin,
termodynamika,
Pohon letadel,
Aerodynamika.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.2.2020, 3:34 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)